Saturday, May 25, 2013

Inside Lisa Salzer house آلاضآءة وطرق وضعهآ في بيتج
آليوم بوريكم حتى لو كآن آلشي حلو موآلا يكون مضبوط
يعني في وآآآيد بيوت نشوفهآ كدوق وآآآآيد وآو 
بس لمآ آنيي نقعد فيهآ نتعب آو يحوشنآ صدآآآع حتن سآعآت عوآر بطن
وآلله فعلا 
وتلاحظون آن بعد فتره بسيطه يردون يغيرون ديكورهم ويقلون آلابيض آشرح 
لآموشرط آلسآلفة لان بآلاسآس آلالوآن متنآسقة وحلوه وآلاكسسوآرآت حدهم من محل رآقي
بس آلمشكلة آن مآيبتي متخص يسآعدج ويصححلج طريقة آلاضآءة 
وآهم عنآصر آلبيت آلسليم آلآضآءة 

بآول صورة في شي غلط آلاوهو 
آن مآيصير تحطين آلطوفة آلغآمجه بآلمكآن آلي فيه دريشة 
ليش؟؟؟
لان آلون آلغآمج يمتص آ لضوء فآلاضآءه مآرآح تكون قوية وآصلا مآرآح تدخل بآلشكل آلمفروض 
فآلمفروض آن آلطوفة آلغآمجة تكون قبآل آلطوفة آلي تكون فيهآ دريشة 
علشآن آلضوء يدخل بآلشكل آلمطلوب 
علي كل آلطوف

توزيع آلآضآءة للمنزل آهوآ آهم عآمل يسآعد بتعديل شكل ولون آلغرفة بشكل عآم 
وتقدرين تخلينآ مريحة للنظر 

آعتدمو آلاضآءة علي آلجوآنب يسآعد علي حجم أكبر ومدى أوسع للغرفة 

ديرو بآلكم من آلآنآرة آلجآنبية لمآ تنكون في الوسط تقسم الغرفة قسمين وهآلشي يُصغر من حجمها أما إذا كآنت في الجوانب تزيد من حجم الغرفة


آلمصآبيح آلموجهة تخلي كآنه في آلغرفة آشكآل وديزآينآت غير 
يعني تعطي شي يديد 


آلي آحب آوصلة آن آلاضآءة آهي آلمفروض آول شي نعتمد علية
لان بآمكآنآ آنغير كل شي فيهآ 

آكثر شي يآثر علي آن آلاضآءة مآتوصل بآلشكل آلصحيح 
آهوآ آلالوآن آكثر عآمل تآثر علي آلضوء
ففكرو وسآلو خبيرين آو ديزآينرز قبل آختيآر آلون
:)
hope u enjoy the post
XoXo

No comments:

Post a Comment