Wednesday, July 10, 2013

at Kat Tanita house Fashion Lover بيت كآت تآنيتآ بيت في قمة آلانآقةمن خلال قرآتي لمقآبلتهآ 
خلتني آفكر بشيء فعلا دآئم آيي فبآلي 
آلا وهو 
آلوآحد بيعيش مرة وحده فلازم يعيشهآ بآلستآيل آلي آهو يحبه ويبية 

ستآيل بيتهآ تشبي شيك
آحلى ستآيل بآلنسبة لي
آلوآنه دآيم تكون خشبية بيجيآت مع لمسة من لون بآستيلي 
مثل آلمنت آو آلبيبي بنك 


سميته قمة بآلانآقة 
آهي آصلا فآشن بلوقر
وحبهآ للانآقة وآضح بآنآقة بيتهآ 
فحلو آنج  آتخلين بيتج محورة آنتي ...؟
آلي آقصده آنج تكونين بكل زآوية من زوآيآ آلبيت 
مثلا تخلين مودل لج حقيبتج كعبج ترى هآلشيء بيخلي بيتج حده آنيق وبيبين حبج للفآشن 
ولكن بآنآقة يعني لاتخلين كل شيء على بعض آستخدميهم بشكل مرتب 

وآيد نآس يقولون مآنقدر نلبس آو مآعندنآ ملابس
؟؟؟
لان آلترتيب مآيكون صحيح
 ترى في مليون طريقة ترتيب 
وموآي طريقة آتشوفينهآ بآلصور تطبقينهآ عليج 
لان كل وآحد له آحتيآجآته من آلملابس ..آلخ
فكل شخص له طريقة ترتيب خآصة فيه 


في آفكآر ممكن تخلي بيتج آكثر آنيق 
ويبين آنج تحبين آلفآشن 
مثلا آستخدآم آلبرآويز علي برآندس معينه تحبينهآ
قطع خآم آو نقشآت تفضلينهآ 
رآح يخلق زآوية جدآ آنيقة آلترتيب وآيد مهم 
وبآلنسبة لي حيل يعكس على حيآتي آلشخصية
يعني حآولي آتخلين بيتج مرتب 
نفسيآ رآح ترتآحين 

آلمزج بين آلالوآن وآلنقشآت
آمآ رآح يحلى آو يخرب 
فحآولي تختآرين آلنقشآت بعنآية 
و بطريقة ذكية 
علشآن بيتج يكون آنيق 


www.theglitterguide.com

وآنشآلله حبيتو آلبوست 
XOXO

No comments:

Post a Comment