Friday, October 26, 2012

Pure Peppermint & green Tea From M&Sقلت آني بغير عآدآتي بآلاكل وبحولهم لعآدآت صحية
بمآ آني مووآيد مع آل green Tea  و ربعهم
قلت بحآول آجرب آنوآع يديده يمكن يعجبوني
وآلصرآحه جربت آكثر من نوع وآكثر نوع عجبني
من Mark & Speancer

جربت نوعين آلgreen Tea
و آلPure Peppermint
حبيت آل green Tea  وآآآيد وآلنعنآع موآيد

كآآآنو مسوينه بهآلسعر

حبيت آلغلاف covering

وحده طبيعي

للنآس آلي مووآيد مع آلtea
آنصحهم فيه لانه خفيف
وفيه وآآآيد آنوآآع
وسلامتكم
hope u enjoy it
XoXo

No comments:

Post a Comment