Thursday, April 25, 2013

Inside Amanda Dawbarn آهتمآمج في آنآقتج آلدآخلية ؟


من آول مآبديت آلمدونة وآهتمآمى كآن وآضح بآلتصميم آلدآخلي 
آلي متآبعني من قبل يدري آني مصممة دآخلية 
وآحب آشآرك آلاشيآء آلي آحبهآ معآكم 
وبين فترة وفترة آحب آتكلم وآوضح لكم بعض آلامور في آلInterior design 
وآنصحكم فيهآ فآليوم آلبوست رآح يكون مختلف شوي 

آنتي دآخل بيتج لازم كل آلتفآصيل تدل علي شخصيتج 
حآولي تصممين بيتج وآنتي مستآنسه 
علشآن تقدرين تعيشين فيه دوم وآنتي مستآنسه

بعض آلتفآصيل تغير آلبيت كله ونظرة آلنآس بعد
يعني بآلنسبه آحب لمآ آدخل بيت آحد آشوف شخصيته من خلال آلتفآصيل آلصغيرة 
وكوني كمصممة وآآآيد آهتم بآلاشيآء آلصغيرة 
وآنصحج آنتي بعد تهتمين فيهآ 

خلط آلموآد يعني بآركية علي نحآس علي حديد علي آلمنيوم ترآ صآر موضة 
مثل مآلموضة بآلملابس نخلط آللآلوآن مع بعض 
نفسه نفسه في آلديكور 
يعني حآولي تمآشين آلموضة في بيتج 
لانهآ آهي آنآقتج آلدآخلية فآلاحلي آنج تهتمين فيهآ آكثر 

آلمكس وآلمآتش بين كتآب علي خلاط علي قلآس آنتيك 
ترى آهوآ آحلي شي 
لاتكونين دقيقة حيل بآختيآرج كوني عفوية زيآدة عن آللزوم
ولكن كل شي بآلحدود آلي آنتي ترسمينهآ 


دخلي آلوآن مع بعض للصيف 
وبآلشتآء حآولي تدفين بيتج بآلالوآن وآلموآد 
آلي آقصده حيل سهل 
بآلصيف كوني بآردة بآلالوآن دخلي آلبرتقآلي مع آلتركوآز وآلآصفر مع آلآخضر ولعبي بآلالوآن 
وبآلشتآء حآولي يكون كل شي كلاس وسمبل ورسمي ولعبي بآلموآد (آلاقمشة )
دخلي صوف كروشية طبعآت آلحيوآنآت تآيقر زيبرآ 
وصدقيني مآرآح تملين كلش 


بآلنسبة لي وآيد آهتم بآلبرآويز 
يعني آلبروآز بآلنسبة لي جنه مكيآج 
يعني بيت من غير جرآفيك وصور و آشيآء تشوق
جنه بنت حلوه بس نآقصهآ روتش خفيف وتصير جميلة 
آكيد فهمتو علي 

عجبتج فآزه فضية  ولهآ مكآن فبآلج 
آشتريهآ لاتقولين مولايقة 
آنتي تقدرين آتخلينآ تلوق بآختيآرج للورد من خلال لون معين تخلينه يتمآشي مع بآجي ديكورج آموت علي آلصحون وآستخدمهم تقريبآ لكل شي 
يعني آحلي مكآن آروحله بآيكيآ ولا بنتآ 
آهو صوب آلموآعين آحصل مليون فكره ومليون طريقة تخلي بيتي يصير حده UNIQUE 

لازم لكل فرد من آلاسرة تكون له مسآحته آلخآصة 
وبمسآحتج آلخآصة خليهآ تكون نفس مآتبينهآ لاتفكرين آن آلسجآدة لايقة مع لون آلستآرة 
آو آلكرسي آبيض وآلله علشآن آلطآولة بيضة 
لالآلآلآ فكري بآلي تحبيته وصدقيني رآح تشوفينه حلو 
لآنج آخترتيه بنفسج 
آنآ مآآقول هولي 
لآ لعبي بآلموآد وآلالوآن لكن بحدود مرسومه فبآلج

عن نفسي مآآستغني عن آلوحآت آلي يسمونهآ Memo boards 
وآدآ كنتي تحبينهآ يمعي فيهآ كل شي يعجبج آو يخليج تستآنسين 
وكل مآضآق خلق روحي وطآلعيهآ رآح تتغير نظرتج ورآح تبدعين بآفكآرج 


وبآلنهآية بيتج آهوآ مفتآح آنآقتج آلدآخلية 
نفس مآتحبين ملابسج حبي بيتج 
رآح تحبين كل آلي حوآليج 

The pictures 
http://theglitterguide.com

مآآحلل آي شخص يآخد آلكلام آلا بآستدآن 
وشكرآ 
xoxo


No comments:

Post a Comment