Tuesday, April 23, 2013

Monochromatic & Chevron not just fashion trend bring the trend to your house


آسود آبيض لكن مش رمآدي 
مآآدري ليش يت فبآلي هآلاغنية 
آمممم آلمونوكروم آو آلاسودد وآلابيض
يمكن لاحظتو آني وآيد آتكلم عنهم 
بس بصرآحة مآآستغني عنهم بتصآميمي آصلا آلكل يعرف لمسآتي من خلالهم
آحب آنقيهم دآيم لاني مآرآح آمل منهم 
آلي آقصده آن هآلونين آقدر آلعب فيهم يعني آي شي آقدر آضيفة معآهم 

شفنآ آن آلموضة هآلسنة آبيض وآسود ومخطط و آشكآل آلشيفرون 
بآللبس وبمآ آن آلموضة موضة بكل شي 
فآكيد آلموضة تنعكس فبيتج 
وتقدرين تكونين عصرية من خلال تفآصيل تضيفينهآ 

 آول مآكنت آحب آدخل آلgold مع آلآبيض وآلاسود آمآ آلحين آعتمد وبشكل كبير آني آدخله 
لانه يعطي لمسآت فخمه 
وهآلشي حيل حلو 

آدري آن وآيد رآح يتطنزون علي هآلشي
بس وآلله حده بنآتي ويونس عن نفسي آتبع هآلطريقة آدخل تكرمون جوآتيي علي آلكبتآت وآلادرآج بطريقة ديكوريشن 
بس ترى هآلشي فن 


عرض ملابس تلائم آلوآن آلغرفة 
حدي حبيت فكرتهآ 
آنهآ عآرضة ملابسهآ طبعآ بطريقة مرتبة 
وكغرفة لبنت حلوة حيل 

من آفضل طرق عرض وآنتو بكرآمة للجوآتي آهي آن تشوفينهم جدآمج 
وحبيت آستخدآمهآ للآرفف آلزجآجية آو آلشفآفه تضيف لمسة 
عصرية آتيكيتيه 
آشرآيكم بآلاتيكيتية 

آلخلط بين آلدهبي وآلفضي 
ترى آيآم قبل كنآ مآنلبس آلا كل شي يكون يآمآ دهبي آو فضي
بس آلحين لازم تسوين مكس بينهم 
وحتن هآلشي بآلديكور 
لجمآل آكثر سوي هآلخلطة 

آلسرآميك كحآئط 
وآلخشب كآرفف 
حلو آلمكس وآلمآتش بين آلموآد 
وآنصح به وبقوة 
لانه يضفي طآبع عصري و موآلكل يسوي نفسه
حلو آن آلوآحد يطلع عن آلمآلوف 
ويحآول يبين شخصيته من خلال ديكور بيته 

آستخدآم لوحآت آلاعلانآت آلقديمة 
فكرة لاضآفة مكآن عصري بآلبيت 
hope u enjoy the post
XoXo


No comments:

Post a Comment