Thursday, June 20, 2013

لمحه حكي ...,,آين فآرس آلاحلام ؟؟؟.


لمحه حكي ....,((وحيدة))

 وحيدة 
 بين آلنآس تتللآ بصمت 
تزهى وبدآخلهآ بركآن
تتكبر ولكن آلتوآضع من قلبهآ يشع
آولست آنت آلمرآة آلتي تصمد كثيرآ؟..
آولست آنت من عآنت من آلرجآل آلجشعآء ؟...
آه كم آنك آسيرة في هذآ آلقفص وحيدة ...,,,
آنك كآلزهرة جميلة آلمنظر وبكل ورقة من آورآقك فيهآ حكآية ..,,
وللاسف تكون حكآيآت حزينة ..,,
وحيدة ...,,


ليش في شيء آسمه فآرس آلاحلام...,,,,؟؟؟
هل يآترى هآلشخص موجود بآلدنيآ 
ولا سمينآه فآرس آلاحلام لان كلش موموجود..
من يوم وآحنآ صغآر يقولون لنآ عن  فآرس آلاحلام ويدعون لنآ آنشآلله تتزوجين من فآرس آحلامج..,
كآن فآرس آحلامي ريل بآربي ,, وآمير سندريلا ,,.ومنقذ سنووآيت ..,
وآنتي منو كآن فآرس آحلامج ..؟؟
ولكن هآلفآرس مآيآه 
ومآآظن رآح آييه 
لان مآهو موجود بهآلدنيآ 
يوم آلبنت تتزوج يننوهآ خذت فلان ولد فلانه دكتور ,, مهندس ,, مدير ,,, بآلبنك ,,,آلخ
آنزين
آسآلوو آذآ  
 فيه رومآنسية آلي آلمرآة تحتآجهآ.؟
فيه حب بقلبه ؟؟؟
هل يقدر يفتح قلبه؟؟؟
هل رآح يصون آلمرآة ؟؟؟
هل آلخيآنه بدمة تمشي؟؟؟؟
لآ 
وبصوت عآلي بقولهآ 
للآسف آحنآ بمجتمع ذكوري درجة آولى ومجتمع يهتم بآلمظآهر لاغير 
يعني عآدي آهوآ آنسآن خآين بس وآلله آنآ سمعت آنه خوش وآحد كل يمعة يروح آلمسجد؟؟؟؟.
آنزين بس لانه يروح آلمسجد صآر خوش ريآل؟؟
آوكي آلدين مهم 
آنه مآيشرب ومآعنده مآضي بآلسجن مهم 
بس ترى في آشيآء مهمه بعد 
جم علاقة قبل آلزوآج كآنت عنده ؟
هل لازآل معآهم ؟؟؟
آنزين ليش مآخذآهآ 
يبي وحده مآكلمهآ 
آهآ آوكي ؟؟؟؟
آخيه 
آي شي يسوي آلريآل عآدي آلبنت لمآ آتي آتكلم سكتوهآ بكلمة عيب آنتي بنت 
لاوآلله ؟؟..
وليش آهوآ حلال وآلبنت حرآآم 
متزوج ولا مومتزوج ليش آلبنت تكتفي بشخص وآحد تعطيه كل آلي عندهآ 
وآهوآ مآيكفيه؟؟؟
آهوآ عآدي يطآلع ومآيترس عينه شي  وآلبنت تنترس عينهآ من آبتسآمه منه ؟
يآآربي كم آلبنت تعآني ..,,
نعم آحنآ لانزآل نعيش بمجتمع ذكوري
ومآآظن هآلشي رآح يتغير بولا عصر من عصور آلدنيآآ 
صعب نلاقي رجل يحس بمرآة ويحبهآ حب عنتر وعبله  
...,

 
 آلرجل يظل هو آلحآكم وآلمحكوم عليه هي آلمرآة 
فآصبري آيتهآ آلمرآة 
فآن آلله مع آلصآبرين
وآيهآ آلذكر هون علي
آنني آنثى لاآستحمل آلنظر لموت حشرة
فكيف سآعيش وقلبي قد مآآآت ؟؟؟.. 

لمحه حكي 
مآآقصد فيهآ آحد معين 
بس لمحآت بقلبي قلت بشآركم يآهآ ...,, 

آلكلام كله من Candycake 12
وآلتصوير Candycake12


No comments:

Post a Comment