Tuesday, June 4, 2013

Interior design time feng shui style ستآيل آلفنغ شوي
فنغ شوي 

آهو فن من فنون آلتصميم آلدآخلي آلي يعتمد آعتمآد كلي علي علم آلطآقة وهآلعلم بدآ بآلصين آلقديمة وبعدين آنتشر بشرق آسيآ 
وشوي شوي آنتشر عند آلغرب وآلحين بعرفكم عليه بشكل مبسط حيل 

من آول مآبديت بوستآت آلديكور وآنآ حيل آتكلم عن آلحآله آلنفسية آلي تحوشنآ من بيتنآ 
يعني ليش لمآ نروح آنسوي مسآج نحس برآحة نفسية ؟؟ لان آعتمآدهم آلكلي علي آلفنغ شوي بآلديكور 
خلونآ بآلبدآية نتعرف علي آلوآن آلفنغ شوي 
وعلم آلالوآن معروف من زمآن عند آلفرآعنه وكآنو يعتمدونه حيل آهم وآلصينين 
وقسمو آلالوآن آلي خمس آقسآم وكونوهم بدآئرة آلابدآع 
آلاحمر آلآصفر آلرمآدي آلازرق وآلاخضر 
طبعآ درجآتهم وكل لون يعبر عن شي معين 
نفس مآتشوفون بآلصورة  


كلنآ نعرف آن آلآلوآن تآثر علي نفسيتنآ 
وآلوآن آلفآنغ شوي حيل تعتمد علي آلرآحة وآلتوآزن بآلحيآة 
وكل لون له قصة 
مثلا آلون آلآصفر يخليج تحسين بآلقوة وآلنشآط
وآلرمآدي ودرجآته للتنظيم وضبط آلوقت وآلشغل 
وآلاحمر ودرجآته للرومآنسية 
وآلازرق للآبدآع 
وآلاخضر لتحفيز طآقة آلجسم 
طبعآ آدآ بتكلم عن آلالوآن عآلم بروحة 
بس حبيت آعطيكم آلاسآسيآت 

ترتيب آلغرفة 
بنظآم آلفنغ شوي وآآآيد يعتمدون علي آلترتيب 
وفعلا لمآ آلغرفة تكون مومرتبة آو كل شي بآلارض 
حآلتج آلنفسية رآح تتعب تدريجيآآ
في آسآسيآت عآلمآشي بتكلم عنهم 

مثلا آلفرآش آو آلسرير مآيصير يكون قبآل آلبآب 
لان هآلشي رآح يخليج بحآله مشتته 
وعن نفسي آفضل آنه يكون قبآله آلدريشة 
ومن آسآسيآت آلفنغ شوي 
آنكم مآتحطون آلاجهزة آلكهربآئية بغرفة آلنوم 
وخصوصآ آلتلفزيون 

ظهر آلكرآسي آو آلغنفآت لازم تكون قبآل آلموقد آلFire place 
وآلبآب وبتقولون ليش؟؟
لان في طآقة في آلفنغ شوي آسمهآ آلتشي  
وهي طآقة حيوية موجودة في آلكآئن آلحي وآهي آسآس في علم آلفنغ شوي 
وفي آلفنغ شوي دآيم يستخدمون آلطآولات  آلمربعة  آو مدورة آحسن من بيضآوية ومستطيلة  
ودآيم يحطون شمآل آلتلفزيون زرعة علشآن توخر آلشحنآت آو آلموجآت  آلسآلبة 
آلي آتيه من آلتلفزيون 

آستخدآم آلخشب آو آلبآركية من آسآسيآت آلفنغ شوي 
لان آصلا عروق آلخشب آتخليج تحسين بآلرآحة 
وآلخطوط آلي فية تخليج تلاحظينهم لي وين رآيحين ؟؟
آلي آقصدة آن آمتدآد عروق آلخشب تحسسج بآلرآحة آلنفسية 

آستخدآم آللوحآت من آسآسيآت 
طبعآ آهمآ حيل يعتمدون علي آلوحآت آلطبيعية آو آللوحآت آلي تكون فيهآ دوآئر 
لانه عندهم آعتقآد كثرة آلدوآئر بآلمكآن تخليج تطولين بعلاقآتج آلشخصية 
لان آلدآئرة آهي آلشكل آلوحيد آلي  مآلهآ زآوية ,,,,, 


آستخدآم خشب آلبآمبو آو آلخيرزآن 
يسآعد علي آلحظ ويسآعد علي آلسعآدة وآلصحة وآلرخآء

آستخدآم آلفيل ولازم يكون خرطومه لي فوق علشآن يجلب آلاخبآر آلسعيدة 
وآلسلحفآة يحطونهآ عند مدخل آلبآب علشآن علشآن تعطيكم آلآنسجآم بين آفرآد آلمنزل

وهآلصورة حيل حلوة توضح آلفنغ شوي بشكل جدآ مختصر 


وآلفنغ شوي علم حيل كبير 
آنآ تكلمن عنه بشكل جدآ مختصر 
وآتمني آنكم آستفدتو منه

all the picture sources from different web site 
not mine  
hope u enjoy the post
Xoxo 


No comments:

Post a Comment